TOP 10 Thủ Thuật Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn: Cách Active Windows 10 bản quyền vĩnh viễn không cần Cờ Rắc

Như các bạn đã biết, Microsoft đã thông báo cho mọi người rằng, Windows 10 là “phiên bản hệ điều hành Windows cuối cùng”. Điều này không có nghĩa là họ không cập nhật Hệ điều hành Windows, mà họ sẽ tập trung thay đổi và cập nhật các tính năng mới thông qua cái tên Windows 10. Điều này có nghĩa là sẽ không có bản Windows 11 như bạn nghĩ nhé. Vì vậy, hôm này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt Hệ điều hành Windows 10 dành cho máy tính của bạn.

hướng dẫn kích hoạt Windows 10

hướng dẫn kích hoạt Windows 10

Tại sao phải sử dụng cách Active Windows 10 an toàn

Như các bạn đã biết KMSpico là một phần mềm kích hoạt Windows và Office miễn phí. Khi cài đặt nó sẽ báo virus ( nhưng đó chỉ là cảnh báo cho những tệp can thiệp vào hệ thống máy tính, KMSpico cần quyền này để có thể active cho bạn thành công. Bản thân phần mềm KMSpico gốc là phần mềm an toàn mặc dù có cảnh báo Virus ( nhưng chính vì điều này, một số kẻ xấu đã chèn những loại mã độc có nguy hiểm để trục lợi ) . Chính vì vậy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt bản quyền hệ điều hành Windows mà không cần đến phần mềm.

Đương nhiên, điều này sẽ đảm bảm cho máy tính của bạn sử dụng 1 cách an toàn.

Những phiên bản Windows 10 có thể kích hoạt thủ công

Hầu như mọi phiên bản mở rộng của Windows 10 đều có thể sử dụng cách active này.

Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Home Country Specific
Windows 10 Professional
Windows 10 Professional N
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N

2 cách Active bản quyền vĩnh viễn Windows 10

Cách 1: Hướng dẫn

Bước 1: Tạo 1 Tệp đuôi .txt mới bằng cách nhấn chuột phải vào màn hình desktop > Chọn Text Doccument.

Bước 2: Mở File Text Doccument.

Bước 3: Copy và Paste đoạn mã bên dưới và bỏ vào File Text Doccument

@echo off
title Activate Windows 10 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 10 Home&echo - Windows 10 Home N&echo - Windows 10 Home Single Language&echo - Windows 10 Home Country Specific&echo - Windows 10 Professional&echo - Windows 10 Professional N&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Enterprise&echo - Windows 10 Enterprise N&echo - Windows 10 Enterprise LTSB&echo - Windows 10 Enterprise LTSB N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "home" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "education" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "10 pro" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul&goto server) else (goto notsupported)
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul

Bước 4: Vào File > Save as

kích hoạt windows 10 miễn phí

kích hoạt windows 10 miễn phí

Bước 5: Đặt tên File “windows10.cmd”

Bước 6: Chạy File cmd với quyền Administrator

active windows 10 vĩnh viễn

active windows 10 vĩnh viễn

Cách 2: Hướng dẫn

Bước 1: Download file Windows10.zip và giải nén được file windows10.cmd phía trên link

Download

Bước 2: Sau khi đã tải về, các bạn nhấn chuột phải vào vào “Windows10.cmd” bằng quyền administrator

chạy file với quyền administrator

chạy file với quyền administrator

Bước 3: Đợi cho quá trình active thành công.

active windows 10 vĩnh viễn

active windows 10 vĩnh viễn

Bây giờ các bạn có thể thoải bạn Update Windows mới nhất nhé.

Nếu có câu hỏi hay bất kỳ thắc mắc nào thì có thể commet phía bên dưới bài viết để mình hỗ trợ nhé.

Để lại ý kiến